10:00-11:00


Stockholm Anarchist Network/Stockholms Anarkistiska Nätverk; Big Meeting/Stormöte -Nedre Våningen11:00-12:00


Hannes Rolf. Den bortglömda historien om de svenska hyresstriderna -Rum 1

Markus Lundström. Anarchist Critique of radical Democracy / Anarkistisk kritik av radikal demokrati -Rum 2

Viome: a self-managed factory in Thessaloniki. -Rum 3


DIY reporting for podcasts: a two part workshop by motbrus: part1 -Rum 5

 11:30 -13:00


Kämpa STHLM: Introduktion till Kämpa STHLM och Strike Back! -Rum 4


12:00-13:00


Varis:  Mobilisering och information inför den fascistiska "612"-marschen i Finland -Rum 2

Allt åt alla Kvinnofront: Kampstrategier för oumbärliga -Rum 5


12:30-13:00


Squatting Europe Kollective: Squatting practices and movements -Rum 3


12:00-13:30


SUF/FAU Berlin - Back to the roots med arbetsplatsorganisering -Rum 112:15-14:00


Cindy Milstein Rebellious Mourning -Nedre Våning13:00-14:00


Ende Gelände Sverige: Folket vs. Fossilindustrin. -Rum 2

An anarchist from St. Louis: Uprisings against the Police from Ferguson to today -Rum 5

Att skriva om platsen som är ingens hem: Hur arbetsplatsförfattande kan fungera som litteratur och kampmetod -Rum 4


13:30-15:00


Mikola Dziadok: The Colors of the Parallel World -Rum 114:00-15:00


Spank Collective: Presentation of the collective and introduction to bdsm,politics and identity -Rum 4

Rojavakommiteerna: SAMTAL OM ROJAVA -Rum 513:00-15:00


 Ort till ort: Vem har inte hört talas om eller upplevt bostadsbristen i våra svenska städer? -Rum 314:00-16:00


Crimethinc Ex-Workers' Collective: From Democracy to Freedom -Nedre Våning
 
Firefund: Crowdfunding for International Solidarity -Rum 215:00-16:00


Martin Halldin:  Utopier och uppror – science fiction som inspiration för samhällsförändring -Rum 1

Linn Bursell: Workshop om att skriva om arbete. -Rum 3

Revolutionär pride: autonom HBTQ-organisering -Rum 5

DIY reporting for podcasts; a two part workshop by motbrus: part 2 -Rum 4